Svenska Skolan i Kiel
Schwedische Schule Kiel e.V.

Hej och välkommen till svenska skolföreningen i Kiel!

Skolföreningen grundades av en grupp svenska och tyska föräldrar för att kunna erbjuda svenskspråkiga barn i Kiel och omgivning svenskundervisning.

Svenska Skolan i Kiel är en registrerad förening (”eingetragener Verein”, e.V.), vars verksamhet finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket och privata kursavgifter.

Föreningen erbjuder en så kallad kompletterande svenskundervisning, en undervisningsform som utvecklats för utlandssvenska barn som är bosatta på orter där det saknas svenska utlandsskolor. Barnen går på den kompletterande svenskundervisningen en eftermiddag i veckan, utöver den vanliga skolgången i den tyska skolan.

Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, sjunga, läsa och skriva svenska, men också till att lära sig mer om svenska traditioner liksom om landets kultur och historia. En viktig aspekt av Svenska Skolan är dessutom att ge barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande bakgrund och anknytning till Sverige. Alla barn i skolåldern med svensk bakgrund och grundläggande kunskaper i svenska är hjärtligt välkomna!

Styrelsen organiserar skolverksamheten och festligheter. Styrelsen består av föräldrar till barnen i Svenska Skolan. Om du är intresserad eller har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta oss per e-post: info@schwedische-schule-kiel.de.